Hej!

Har du problem att logga in i plattformen? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Linda Färggren

linda.farggren@sodertalje.se 08-5230 6931
Stäng
Stäng

Skapa konto

Vad kul att du vill vara med och lyfta Södertälje!

2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur bland annat företag får behandla personuppgifter. Sverige har haft sådan lagstiftning ända sedan 1973 då datalagen trädde i kraft. I grunden innehåller förordningen (GDPR) samma regler och principer som dagens lagstiftning men det finns vissa nyheter.

Vi behöver spara dina personuppgifter för olika ändamål i bolagets lönesystem samt andra system, hantering gentemot skatteverket mm. En annan uppgift som är viktig för företaget att kunna spara är bl.a. certifikat och utbildningsbevis. Vi måste, på kunders begäran, skicka certifikat och utbildningsbevis för att kunna styrka bl.a. ställda kompetenskrav.

Dessa uppgifter arkiveras och hanteras av vissa utvalda medarbetare (personuppgiftsansvariga) inom företaget och vi ber här om ditt samtycke att få lagra dessa uppgifter.

Du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) följande viktiga rättigheter:

• att få tillgång till sina personuppgifter,
• att få felaktiga personuppgifter rättade,
• att få sina personuppgifter raderade,
• att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring,
• att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• att flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Du har rätt att, efter skriftligt undertecknad fråga, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

För att vi ska kunna lagra uppgifter om dig, krävs ditt skriftliga samtycke.

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår GDPR

Gå vidare
Stäng
Tillbaka
Gå vidare
Stäng
Tillbaka

Inom vilket/vilka områden är du huvudsakligen verksam?

Nu kör vi!
Stäng

Logga in

Nästa
Jag behöver hjälp

Logga in

Jag behöver hjälp

Ange lösenord

Fel lösenord
Logga in
Jag behöver hjälp
Skapa konto

Hej!

Vi kommer inom kort börja ta emot kontoansökningar. Tills dess önskar vi er en fin sommar!